Wetswijziging omtrent inzet werkbak / manbak / werkplatform

Per 01-07-2020 heeft de overheid het beleid rondom inzet van de hangende manbak ofwel werbak aangescherpt. De inzet van de manbak stond al enige tijd ter discussie, na diverse malen de datum op te schuiven is per 01-07-2020 het volgende van kracht: 
Inzet van werkbakken en werkplatforms is alleen toegestaan wanneer:Inzet van werkbakken en werkplatforms is vanaf 1 juli 2020 alleen toegestaan wanneer:

  • de werkzaamheden vanuit een werkbak of werkplatform verricht worden op moeilijk bereikbare plaatsen, en
  • er redelijkerwijs geen ander geschikt en toegestaan arbeidsmiddel of werkmethode beschikbaar is om die plaats veilig te bereiken.

Daarnaast zijn er strikte voorwaarden gesteld aan werkgever / opdrachtgever:

  • De noodzaak om met een werkbak of werkplatform te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan, waarbij is aangegeven dat er geen andere veilige werkwijze mogelijk is en dat de werkzaamheden op de locatie overeenkomstig met het werkplan veilig kunnen worden verricht.
  • Het werkplan moet worden opgesteld door de werkgever en de locatie moet door de werkgever worden beoordeeld of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.
  • Het werkplan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige.
  • De werkgever dient de werkzaamheden minimaal 2 dagen voor aanvang te melden bij inspectie SZW via het meldpunt. http://www.inspectieszw.nl/melden
  • Bij het ontbreken van het werkplan en wanneer er overduidelijk sprake is van een, op het eerste gezicht, ondermaats werkplan, staat voor de werkgever een bestuurlijke boete.
  • Voor de uitvoering van de werkzaamheden is nu ook gesteld dat het verboden is om met werkzaamheden aan te vangen wanneer er geen ondertekend en goedgekeurd werkplan is.

Let op! Het verzorgen van het werkplan, het verkrijgen van goedkeuring en het aanmelden van de werkzaamheden is de taak van u als de opdrachtgever voor de werkzaamheden. Dit betekent dat onze kraanmachinisten geen werkzaamheden mogen en zullen verrichten wanneer u niet aan deze voorwaarden heeft voldaan.

Zoals hierboven omschreven is het gebruik van de werkbak aanzienlijk beperkt.
Wij kunnen u uiteraard adviseren en/of assisteren bij het bepalen van de juiste inzet.
Daarnaast kunnen wij ook een tweetal alternatieven bieden:

« Terug naar alle nieuwsberichten